Hospůdka Nad Viktorkou – Zdeňkovy x-té narozeniny ;)

18. listopadu 2004, foto © Karel K. & Higgi