Jindřichův Hradec – Mlýn Radouňka

29. srpna 2003 (festival spodních proudů), foto © Horác