11. Akce PILOT na Slamníku

Exkluzivní host byl tuze spokojen
Exkluzivní host byl tuze spokojen!

Koncert v těchto chvílích spěje ke svému vrcholu, a už lze konstatovat, že se letos vyvedl náramně!

Lidí bylo plno hned od začátku, poctěni jsme byli i přítomností pana Karla knížete Schwarzenberga (při naší produkci s nadšením doprovodil německy zpívaného Elefantmanna rozjařeným klepáním hole do podlahy), ozvučení tentokrát bylo bez jediné chyby – skvělé na pódiu i v sále! Pivo z Únětic řízné, všeobecná nálada vstřícná a jako novinkové zpestření při přestavbových pauzách mezi jednotlivými kapelami promítání archivních záběrů s Mejlou Hlavsou.

Při takto velkém zájmu se nabízí ke zvážení, zda připomínku 20. výročí Mejlova skonu nepřenést z domáckého Slamníku do poněkud větších prostor…

¤