První letošní open air

Open air v Zaječově

Doba pokoronavirová pro nás začala ve čtvrtek 11. června 2020 v hostinci Na Slamníku – tamtéž se shodou okolností uskutečnil i náš poslední koncert „před čínskou chřipkou“ v rámci AKCE PILOT No. 11…

Tento čtvrtek jsme byli hosty kabaretu spřízněného Původního Bureše, společně se sdružaním Holy Fanda & the Reverends. Jenže doznívající protiepidemická opatření zkrouhla náš set na slabých 35 minut a ani přítomných návštěvníků nebylo tolik, kolik by se slušelo…

O to víc jsme si cenili pozvání na sobotu 13. 6. do středočeského Zaječova. Očekávaná hojná účast diváctva po dlouhém období kulturního půstu se do puntíku naplnila! A když se nerealizoval chmurný weather report – lijáky velmi silného kalibru se v okolí Hořovic prostě nekonaly 🙂, nebyl důvod, proč by se naše vystoupení nemělo vydařit na výbornou. Pravda, návštěvníci nereagovali tak spontánně a uvolněně jako na předchozí kapely – zřejmě je zarazila naše žánrová odlišnost. O to více potěšily většinové pochvalné reakce!

Jenže do Zaječova již nikdy nepřijedeme… místní jistě dobře ví proč 🙁

¤